Ce este bugetarea participativă?

Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Miercurea-Ciuc într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Cetățenii sunt încurajați astfel să se implice în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de interes local, bugetarea participativă devenind un instrument important în administrația publică locală, imprimând transparență procesului decizional.

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Miercurea-Ciuc şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

De asemenea pot înainta propuneri și:

 • Cetățeni, în mod individual
 • Asociațiile, fundațiile și ONG-urile
 • Cluburile sportive
 • Societăți comerciale cu sediul social în municipiul Miercurea-Ciuc.

Proiectele propuse trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

 • Alei, trotuare şi zone pietonale.
 • Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
 • Spații verzi și locuri de joacă
 • Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).
 • Infrastructură educațională, culturală și sportivă;
 • Oraşul digital.

Proiectele propuse în cadrul prezentei acțiuni trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să corespundă unui obiectiv de interes general, enumerate mai sus.
 • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate pe teritoriul administrative al Municipiului Miercurea-Ciuc şi care vizează un spaţiu public.
 • Să nu intre în aria altor programe de finanțare ale Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.
 • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
 • Să nu aibă un caracter comercial sau iitar.
 • Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
 • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 • Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect: 100.000 de lei (20.000 euro) (inclusiv TVA).
 • Să fie implementate pe domeniul public sau privat al UAT al Municipiului Miercurea-Ciuc,
 • Să se realizeze conform PUG-ului și a PUZ-ului existent în vigoare.

Din punct de vedere formal, proiectele propuse trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • Titlul proiectului: să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului;
 • Datele de identificare și de contact al inițiatorului proiectului: nume, prenume, domiciliul/sediul, număr de telefon, adresă de e-mail.
 • Domeniul în care se înscrie proiectul: se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul;
 • Descrierea proiectului: formularea detaliată a problemei, specificarea nevoilor identificate, descrierea beneficiilor obținute prin implementarea proiectului. Descrierea se va limita la max. 5 pag. A 4. ;
 • Localizarea proiectului: prin adresă, hartă, zonare;
 • Beneficiarii proiectului: specificarea beneficiarilor proiectului; 
 • Buget estimat: se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA;
 • Documente atașate: fotografii, schițe, planuri, alte documente suport;
 • Modul în care inițiatorul vrea să se implice în proiect: voluntariat, cofinanțare, sponsorizare.
 • Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată

Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5MB și atașamentele trimisa în format IPG, JPEG, PNG până la o limită de 1MB.

Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 100.000,00 lei inclusiv TVA

Regulamentul poate fi consultat de aici

Calendarul este următorul:

 • 1–28 februarie 2022 – depunere proiecte
 • 1–31 martie 2022 – analiză proiecte
 • 1–30 aprilie 2022 – prima etapă de vot
 • 2–6 mai 2022 – validare vot I.
 • 9– 20 mai – a doua etapă de vot
 • 23–31 mai 2022 – validare vot II.
 • 1 iunie 2022 – afișare rezultate finale